Tám Android và Jetpack ComposeTham gia để cùng admin và mods của AndroidCafe.in tám về những thông báo trong sự kiện Android ngày 24/2 vừa qua, chia sẻ về những cập nhất mới của Android và bản beta của Jetpack Compose, và những cái nên trông đợi sau những thông báo này nhé.

Có mặt trong buổi tám này sẽ có:
😎 Trình Lê và Phát Phát từ Lazada team
😎 Enrique López Mañas và Toàn Trần, Google Dev Experts cho Android và Kotlin.

Live lúc 8pm ngày 4/3.
Đăng ký tại: https://forms.gle/BWwcsQ3wPRKRjFwv7

Join our admins and mods of AndroidCafe.in to chit chat on Android and latest Jetpack Compose and Android announcements from the recent event on Feb 24th.

Joining us in this session are:
😎 Trình Lê and Phát Phát from Lazada team
😎 Enrique López Mañas and Toàn Trần, Google Dev Experts for Android and Kotlin.

Time: 8pm, Mar 4th

Register here: https://forms.gle/BWwcsQ3wPRKRjFwv7

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *